Online školení

Bezpečnost práce (BOZP)

Zákonná školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnou legislativou.

§ Povinné ze zákona

Vyzkoušejte nyní

Edjet - Online školení BOZP
§

Školení je povinné

Každý zaměstnavatel musí dle zákona č. 262/2006 Sb. poskytnou školení všem svým zaměstnancům.

60 minut

K absolvování školení stačí zaměstnanci pouze jedna hodina. Dlouhá doba platnosti.

Cíl školení

Smyslem školení je zajištění bezpečného pracoviště v souladu platnou legislativou.

Obsah školení

Součástí školení BOZP jsou 2 kurzy.
Jeden pro řadové zaměstnance a jeden pro vedoucí.

Zaměstnanci

Základní kurz pro řadové zaměstnance obsahuje:

 • Proč je bezpečnost a ochrana zdraví při práci důležitá?
 • Co je BOZP?
 • Zákoník práce
 • Práva a povinnosti zaměstnance
 • Rizika a opatření
 • Elektrická zařízení, topidla a spotřebiče
 • Zasažení elektrickým proudem
 • Ergonomie práce na počítači, notebooku, tabletu a mobilu
 • Ruční manipulace s břemeny, správné zvedání břemen
 • Nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky
 • Požár, výbuch, co dělat při požáru?
 • Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
 • Bezpečnostní značky a signály
 • První pomoc, lékárničky
 • Organizace zabezpečení BOZP ve vaší organizaci
 • Kategorizace prací
 • Závěrečný test

Vedoucí zaměstnanci

Nadstavbový kurz pro vedoucí zaměstnance obsahuje:

 • Povinnosti vedoucích zaměstnanců
 • Stroje a technická zařízení
 • Pracovní úrazy
 • Mimořádné události
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Seznámení nového zaměstnance s předpisy
 • Zpracování a vedení BOZP a PO
 • Zajištění pravidelných školení BOZP a PO
 • Zajištění pracovnělékařských služeb
 • Poskytnutí ochranných prostředků (OOPP)
 • Vybavení pracoviště požárním zařízením
 • Instalace bezpečnostního značení
 • Provádění údržby a revizí
 • Evidence a hlášení úrazů
 • Inspekce práce
 • Závěrečný test

Vedoucí zaměstnanci musí nejprve absolvovat základní kurz pro zaměstnance.

Potřebujete poradit? Volejte phone 777 967 347 a my vám pomůžeme.

Ukázka obsahu

Varianty kurzu

Legislativa

 • Česká republika
 • Slovenská republika

Formát

 • Microsoft Word (DOCx)
 • Microsoft PowerPoint (PPTx)
 • PDF
 • SCORM – 1.2, 2004
 • Articulate Storyline
 • Edjet LMS

Jazyk

 • Čeština
 • Slovenština
 • Angličtina
 • Bulharština
 • Rumunština
 • Ukrajinština
 • Němčina
 • Ruština
 • Turečtina
 • Maďarština
 • Polština
 • Vietnamština

Potřebujete poradit? Volejte phone 777 967 347 a my vám pomůžeme.

Edjet LMS

Ušetřete si stovky hodin práce

Je snazší obsah upravit, než vytvářet od nuly. Příprava jednoho školení trvajícího 2 hodiny může snadno zabrat 100 i více hodin psaní textů, přepisování legislativy do srozumitelné formy, vytváření grafiky a ilustrací. Nechte to na nás.

Potřebujete poradit? Volejte phone 777 967 347 a my vám pomůžeme.


Příběhy úspěchu

Lepší způsob školení zaměstnanců si vybralo mnoho firem z nejrůznějších odvětví.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Vyzkoušejte nyní contact_support Kontaktujte nás

Zkoušejte 30 dnů zcela zdarma a bez závazků.