Online školení

Bezpečnost práce ve výškách

Online školení zaměřené na bezpečnost při práci ve výškách.

Vyzkoušejte nyní

Bezpečnost práce ve výškách
§

Školení není povinné

Zaměstnavatel nemusí školení poskytnout. Edjet doporučuje proškolit všechny zaměstnance.

45 minut

K absolvování školení stačí zaměstnanci necelá hodina. Dlouhá doba platnosti.

Cíl školení

Smyslem školení základní schopnost poskytnout první pomoc v zaměstnání i mimo něj.

Obsah školení

 • Co je to práce ve výšce?
 • Obecně závazné právní předpisy
 • Povinnosti zaměstnance
 • Povinnosti vedoucích pracovníků
 • Odborná a zdravotní způsobilost
 • Rizika a příčiny
 • Nebezpečí pádu
 • Nebezpečí pádu předmětu z výšky
 • Nebezpečí zhroucení nebo pádu konstrukce
 • Nedbalost
 • Práce ve stížených podmínkách
 • Prevence
 • Odklad či přerušení práce
 • Zajištění a ochrana proti pádu
 • Zábradlí
 • Práce na žebříku
 • Práce na lešení a plošině
 • Práce na střechách a vysokých objektech
 • Shazování předmětů a materiálu
 • Práce nad sebou
 • Zajištění pod místem práce a jeho okolí
 • Zajištění proti pádu předmětů a materiálu
 • Ochrana proti pádu se nevyžaduje
 • Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
 • Údržba a kontroly
 • Závěrečný test

Potřebujete poradit? Volejte phone 777 967 347 a my vám pomůžeme.

Ukázka obsahu

Varianty kurzu

Legislativa

 • Česká republika
 • Slovenská republika

Formát

 • Microsoft Word (DOCx)
 • Microsoft PowerPoint (PPTx)
 • PDF
 • SCORM – 1.2, 2004
 • Articulate Storyline
 • Edjet LMS

Jazyk

 • Čeština
 • Slovenština
 • Angličtina
 • Bulharština
 • Rumunština
 • Ukrajinština
 • Němčina
 • Ruština
 • Turečtina
 • Maďarština
 • Polština
 • Vietnamština

Potřebujete poradit? Volejte phone 777 967 347 a my vám pomůžeme.

Edjet LMS

Ušetřete si stovky hodin práce

Je snazší obsah upravit, než vytvářet od nuly. Příprava jednoho školení trvajícího 2 hodiny může snadno zabrat 100 i více hodin psaní textů, přepisování legislativy do srozumitelné formy, vytváření grafiky a ilustrací. Nechte to na nás.

Potřebujete poradit? Volejte phone 777 967 347 a my vám pomůžeme.


Příběhy úspěchu

Lepší způsob školení zaměstnanců si vybralo mnoho firem z nejrůznějších odvětví.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Vyzkoušejte nyní contact_support Kontaktujte nás

Zkoušejte 30 dnů zcela zdarma a bez závazků.