Online školení

Požární ochrana (PO)

Zákonná školení požární ochrany v souladu s platnou legislativou.

§ Povinné ze zákona

Vyzkoušejte nyní

Požární ochrana (PO)
§

Školení je povinné

Každý zaměstnavatel musí dle zákona č. 262/2006 Sb. poskytnou školení všem svým zaměstnancům.

45 minut

K absolvování školení stačí zaměstnanci necelá hodina. Dlouhá doba platnosti.

Cíl školení

Smyslem školení je zajištění bezpečného pracoviště v souladu platnou legislativou.

Obsah školení

Součástí školení PO jsou 2 kurzy.
Jeden pro řadové zaměstnance a jeden pro vedoucí.

Zaměstnanci

Základní kurz pro řadové zaměstnance obsahuje:

 • Co je požární ochrana a jak má cíle
 • Zákon o požární ochraně
 • Povinnosti občanů a zaměstnanců
 • Požární řešení, nebezpečí a rizika
 • Zásady pro bezpečné pracoviště
 • Prevence vzniku požáru
 • Likvidace požáru
 • Používaní hasebních a technických prostředků
 • Ohlášení požáru, vyhlášení poplachu, evakuace
 • První pomoc při požárech
 • Seznámení s organizací a dokumentací požární ochrany
 • Kdy a kam volat, tísňové kontakty
 • Závěrečný test

Vedoucí zaměstnanci

Nadstavbový kurz pro vedoucí zaměstnance obsahuje:

 • Právní přepisy, vyhlášky a technické normy
 • Povinnosti vedoucího zaměstnance a organizace
 • Posouzení a úrovně požárního nebezpečí
 • Školení zaměstnanců
 • Kontrolní činnosti
 • Kompletní přehled dokumentů PO
 • Prevence závažných havárií
 • Jednotky požární ochrany
 • Klasifikace nebezpečných látek a směsí
 • Právní zodpovědnost, pokuty, přestupky a náhrady škod
 • Závěrečný test

Vedoucí zaměstnanci musí nejprve absolvovat základní kurz pro zaměstnance.

Potřebujete poradit? Volejte phone 777 967 347 a my vám pomůžeme.

Ukázka obsahu

Varianty kurzu

Legislativa

 • Česká republika
 • Slovenská republika

Formát

 • Microsoft Word (DOCx)
 • Microsoft PowerPoint (PPTx)
 • PDF
 • SCORM – 1.2, 2004
 • Articulate Storyline
 • Edjet LMS

Jazyk

 • Čeština
 • Slovenština
 • Angličtina
 • Bulharština
 • Rumunština
 • Ukrajinština
 • Němčina
 • Ruština
 • Turečtina
 • Maďarština
 • Polština
 • Vietnamština

Potřebujete poradit? Volejte phone 777 967 347 a my vám pomůžeme.

Edjet LMS

Ušetřete si stovky hodin práce

Je snazší obsah upravit, než vytvářet od nuly. Příprava jednoho školení trvajícího 2 hodiny může snadno zabrat 100 i více hodin psaní textů, přepisování legislativy do srozumitelné formy, vytváření grafiky a ilustrací. Nechte to na nás.

Potřebujete poradit? Volejte phone 777 967 347 a my vám pomůžeme.


Příběhy úspěchu

Lepší způsob školení zaměstnanců si vybralo mnoho firem z nejrůznějších odvětví.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Vyzkoušejte nyní contact_support Kontaktujte nás

Zkoušejte 30 dnů zcela zdarma a bez závazků.